Additional doorbell chime for video doorbell 2k (battery powered)

Ik heb een extra (additional) doorbell chime voor video doorbell 2k (battery powered). De video doorbell is gevoed door de battery en niet aangesloten op de transformator. Ik heb de doorbell chime percies volgens het instrutieboek/ via de app. geinstaleerd. De instalatie van de doorbell chime ging makkelijk. Helaas, er zit een storing. De doorbell chime, zonder de video doorbell in te drukken, gaat om de 5 minuten aan.
Toen heb ik de video doorbell op de transformator (van 16V) aangesloten. Sinds de video doorbell op het lichtnet is aangesloten, gaat de doorbel chime niet meer automatisch aan. Dus, de video doorbell moet aangesloten zijn op het lichtnet om de storing van de doorbell chime te voorkomen.